top of page

Project Name

agus Na Starragan Carach

Na Bongles GAELIC LOGO.png

Tha trì bucais fhiodha a’ tighinn air tìr air Eilean Bongle. Aodach ann an aon dhiubh, truinnsearan is cupannan ann am fear eile agus pàidhean fallain ann am fear eile.

 

Tha na Bongles airson na h-ulaidh ùir a chumail sàbhailte bho na starragan carach. Ach am faigh na starragan carach tro ghlasan agus facail-faire nam Bongles, agus am faigh iad na bucais làn ulaidh dhaibh fhèin?

Faic am beothachadh an seo!

Fhuair leasachadh air Na Starragan Carach taic bho Riaghaltas na h-Alba ann an com-pàirteachas le Foghlam Alba.

unnamed.png
Scottish_Government_Logo.svg.png
CA_Primary_logo_black_3x-100.png
education scotland.png
bottom of page